Kimyasal Dünya

İnsan doğadaki diğer canlılar gibi hem kendi türüyle hem diğer canlılarla hem de cansız ortamla bir etkileşim halindedir.

Ses, görüntü ve dokunma iletişimi dışında kimyasal bir iletişim söz konusudur.

Kimyasal iletişimde koklama davranışı ve koku örneklemesi önemli rol oynar.

İnsan koklama eylemi ile pek çok davranışı kontrol eder.